Software voor aannemers

Overzicht Bouwplaats

Software die de uitdagingen van aannemers begrijpt

Aannemers spelen als coördinatoren een belangrijke rol in bouwprocessen en hebben bij het uitvoeren en plannen van projecten te maken met een groeiende complexiteit. Ze staan voor de uitdaging om voordeliger en duurzamer te werken, terwijl het vinden van gespecialiseerd vakpersoneel en het inkopen van materialen door de krappe arbeidsmarkt, materiaalschaarste en lange levertijden ook geen eitje is. 

De eisen die moderne bouwprojecten aan aannemers stellen, vragen om een goed, digitaal en gebruiksvriendelijk systeem voor het beheren en archiveren van documentatie. Dat vergroot de efficiëntie, verkleint de kans op fouten en stroomlijnt zowel de interne communicatie en samenwerking als het contact met keten- en bouwpartners. 

Goede software komt tegemoet aan de concrete behoeften van aannemers. Maar wat is software voor aannemers precies? Wat zijn de voordelen ervan? En waarom is software onmisbaar voor moderne aannemers? Lees verder en ontdek de antwoorden op deze belangrijke vragen.


standaard op maat

Wat kan software die specifiek
gemaakt is voor aannemers?

Werk met externe gebruikers

Zo werk je samen met de hele keten in één systeem. Zo werkt iedereen met dezelfde informatie en wordt de kwaliteit van projecten gewaarborgd.

Deel bestanden

Bestanden, daar draait het om in projecten. Met de juiste software kun je deze gemakkelijk delen, ook met externe projectleden.

Versiebeheer

Alle wijzigingen en veranderingen aan die bestanden worden (automatisch) gevangen in dat systeem.

Veiligheid voorop

De informatie moet veilig zijn – door het toekennen van rechten op verschillende niveaus ziet iedereen allen de documenten die ze mogen zien.


Een greep uit de aannemers die onze software gebruiken

Logo Van Berkel Aannemers
Logo P. Van Leeuwen Aannemersbedrijf
Logo Haafkes
Logo Cuppens + zn aannemers bv
Logo aannemersbedrijf A. van Alphen BV

In de praktijk:
de software van Pro4all

Zo houdt Giesbers Rotterdam overzicht over lopende projecten

“Het versienummer loopt door, dus je weet dat je altijd met de laatste stukken werkt.”

Aannemer en projectleiders bekijken status van project in bouwsoftware voor aannemers

De uitdagingen voor aannemers

De aannemer is de spin in het (complexe) web als het op bouwprojecten aankomt. Aannemers bewaken het budget en waarborgen dat een project op tijd en volgens afspraken wordt opgeleverd. Een taak die gepaard gaat met veel verantwoordelijkheid en meer dan genoeg uitdagingen. We zetten de belangrijkste uitdagingen voor je op een rij. 

Controle houden over de kosten

Het is de taak van de aannemer om ervoor te zorgen dat de kosten van een bouwproject binnen het vooraf vastgestelde budget blijven. Door de schaarste van bepaalde materialen en de vaak lange levertijden (deels nog een erfenis van de coronacrisis), is het een grotere uitdaging dan ooit om grip te houden op bouwkosten. Vooral op specifieke technische onderdelen van installaties is het vaak lang wachten. 

Om projecten toch draaiende te houden en ze op tijd en binnen budget op te leveren, moeten aannemers creatiever omgaan met materialen

Om projecten toch draaiende te houden en ze op tijd en binnen budget op te leveren, moeten aannemers creatiever omgaan met materialen. Bijvoorbeeld door rond te kijken op de markt met hergebruikt materiaal. Of door bij het selecteren van leveranciers kritischer te kijken naar de geboden prijs-kwaliteitsverhouding. Dit vraagt om inzicht in actuele prijs-, artikel- en leveranciersinformatie. 

Duurzaam bouwen

Duurzaamheid is inmiddels meer dan een trend. Het toenemende milieubewustzijn bij burgers en overheden en de hoge energieprijzen wakkeren de vraag naar duurzame woningen en bedrijfsgebouwen aan. Wil je als aannemer aan deze behoefte voldoen? Dan is het zaak om op de hoogte te blijven van de nieuwste bouwtechnologieën. Daarnaast moet je bij het kiezen van bouwbedrijven, installateurs, leveranciers van bouwmaterialen en technisch personeel voldoende oog hebben voor het duurzaamheidseffect. Beschikken de partijen waarmee je in zee gaat over voldoende kennis en kunde op het vlak van duurzaam bouwen?

Ingewikkelde wet- en regelgeving

Aannemers dienen er op toe te zien dat er gebouwd wordt volgens de geldende wet- en regelgeving. Zij zijn namelijk hoofdverantwoordelijk voor een bouwproject en het eerste aanspreekpunt als werkzaamheden niet volgens plan of niet regelconform verlopen. De regelgeving binnen de bouw is dynamisch en verandert van tijd tot tijd. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de komst van de Wet kwaliteitsborging (WKB), die zorgt voor een verruimde en aangescherpte aansprakelijkheid voor de aannemer.

Dankzij software krijg je de beschikking over één centraal, overzichtelijk softwarepakket

Software voor aannemers

Bouwsoftware helpt aannemers bij het succesvol tackelen van de hierboven besproken uitdagingen. Tijdens een project komen er namelijk nogal wat documenten voorbij. Denk aan Word- en pdf-bestanden, blauwdrukken en audio- en video-opnames, maar ook 3D-modellen, materiaallijsten en prijsopgaven. Dankzij software voor aannemers krijg je de beschikking over één centraal, overzichtelijk softwarepakket waarin je niet alleen je documentbeheer regelt, maar ook de voortgang van projecten volgt, bouwtechnisch personeel aanstuurt en de communicatie en samenwerking met ketenpartners (architecten, bouwbedrijven, leveranciers, stukadoors, installateurs) binnen een bouwproject naar een hoger plan tilt.

In de kern is software voor aannemers een veelzijdig samenwerkingsplatform dat oog heeft voor de specifieke behoeften van de partijen die betrokken zijn bij een bouwproject. Het luistert vaak naar de namen document management systeem (DMS) of common data environment (CDE). Welke naam je het systeem ook geeft, software voor aannemers is helemaal ingericht op het creëren van inzicht én het scheppen van overzicht. Dé twee kerntaken van de aannemer.

Omdat informatie altijd en overal aanwezig is voor alle gemachtigde partijen binnen het bouwproject, wordt het voor aannemers makkelijker dan ooit om hun sturende rol foutloos te vervullen. Alle betrokken partijen en personen werken op hetzelfde platform en met de meest actuele versies van tekeningen, prijslijsten, materiaallijsten en factsheets.

Waar moet je als aannemer op letten bij het kiezen van software?

Het landschap met software is tegenwoordig een stuk diverser en uitgestrekter dan een paar jaar geleden. Die keuzevrijheid is enerzijds een welkome luxe, maar kan er eveneens voor zorgen dat je als aannemer door de bomen het bos niet meer ziet. Er zijn bijvoorbeeld ‘point solutions’. Dit is software die vooral zeer specifieke processen binnen de bouw ondersteunt. Aannemers hebben meestal meer behoefte aan breder inzetbare software die een divers spectrum aan bouwprocessen ondersteunt, zonder daarbij de noodzaak voor maatwerk uit het oog te verliezen.

Welke keuze je ook maakt, let er vooral op dat de geselecteerde software voldoet aan de volgende eisen:

Flexibiliteit en wendbaarheid

Als aannemer heb je te maken met dynamische archieven en regelmatig veranderende regelgeving. De software moet jou in staat stellen om hier adequaat en tijdig op te reageren zodat je projecten binnen de gestelde deadlines, budgetten, regelgeving en duurzaamheidseisen oplevert.

Data staat niet in silo’s

Alle data binnen een project moeten aan elkaar te koppelen en relateren zijn. Het is zonde als data in losse silo’s staat en elkaar niet kan versterken of verrijken.

Keten ondersteunend

De software moet de hele keten kunnen ondersteunen, van het uittekenen en nalopen van het bouwplan van de architect tot de uiteindelijke oplevering en financiële verantwoording van het project.

Samenwerken met ketenpartners

De software moet je als aannemer de mogelijkheid bieden om alle betrokken partijen aan te sturen, van de architect tot de projectleider en van de installateurs tot de bouwvakkers die de diverse onderdelen van een gebouw vervaardigen of renoveren.

De voordelen van software voor aannemers

Specialistische software voor aannemers is ingericht op de processen en werkwijzen binnen de bouw en op het faciliteren van een probleemloze samenwerking tussen ketenpartners als architecten, installateurs, elektriciens, stukadoors en de leveranciers van bouwmateriaal. Het resultaat? Iedereen binnen de keten kan zijn werk efficiënter en met minder fouten doen.

Daarnaast maakt de juiste software het makkelijker om te voldoen aan de Wet kwaliteitsborging (WKB). Je weet als aannemer voortaan zeker dat door jouw opgeleverde projecten voldoen aan wettelijk vereiste kwaliteitsstandaarden. Dankzij functionaliteiten als automatisch versiebeheer, het versturen van grote bestanden, het previewen van bestanden, taken en workflows, lokale synchronisatie en het beter vindbaar maken van documenten (met labels en metadata), stuur je een bouwproject sneller, efficiënter, soepeler en foutloos aan. 

Goede software maakt het ontwerp en de realisatie van een gebouw kostenefficiënter. Daarnaast biedt het extra, op harde en actuele data gebaseerd, inzicht in de haalbaarheid van het ontwerp. Je bent als aannemers of projectleider minder tijd kwijt aan het coördineren van partijen, weet altijd of taken op groen of rood staan en hebt niet langer te maken met een wildgroei aan (slecht op elkaar afgestemde) digitale tools en opslagomgevingen.

Slim versiebeheer zorgt er bovendien voor dat iedereen altijd met de juiste versie van een document werkt. Op het moment dat er een nieuwe versie of revisie is, kun je die ‘over de oude heen’ uploaden. De oude documenten blijven behouden, maar zie je in principe niet meer. Je ziet wel dat het versienummer doorloopt, waardoor je weet dat je de meest actuele versie van een bestand voor je neus hebt.

Ga naar "Gebruikers: rechten en rollen"
Gebruikers rechten en rollen icoon

Gebruikers: rechten en rollen

In Prostream kun je aan iedere gebruiker gebruikersrechten en rollen toekennen.

Ga naar "Grote bestanden versturen"
Grote Bestanden versturen icoon

Grote bestanden versturen

Met enkele klikken verstuur je grote bestanden óf grote hoeveelheden bestanden met binnen je bedrijf, maar ook buiten je bedrijf. Beveiligd met een wachtwoord, zodat alleen de juiste persoon ze kan lezen.

Ga naar "Veiligheid van data"

Veiligheid van data

Software die zorgvuldig omgaat met jouw project- en bedrijfs(gevoelige) informatie. Dat voorkomt problemen.

Ga naar "Annotaties"
Annotaties icoon

Annotaties

Met verschillende annotaties kun je in Prostream eenvoudig documenten aanpassen. Zo kun je notities en opmerkingen toevoegen, evenals bijlagen, stempels en afbeeldingen.