Wat is kwaliteit borgen?

En waarom is kwaliteit borgen zo belangrijk?

Of je nu auto’s, fietsen, camera’s, kasten of complete huizen bouwt: inzicht hebben in waar het goed of fout gaat is altijd belangrijk als je topkwaliteit wilt leveren. Kwaliteitsborging is dan ook een aspect dat in vrijwel elk proces terugkomt en waar je vast al eens van hebt gehoord. Maar wat is kwaliteitsborging nu precies en waarom is het belangrijk? Lees snel verder om erachter te komen!

Projectteam op de bouwplaats

De definitie van kwaliteitsborging

Met kwaliteitsborging bedoelen we het geheel van maatregelen, beleid en best practices dat nodig is om te voldoen aan belangrijke doelstellingen op het vlak van kwaliteit en regelgeving. Plannen, implementeren en corrigeren zijn werkzaamheden die deel uitmaken van het proces dat kwaliteitsborging heet.

Hoe gaat kwaliteitsborging in zijn werk?

Kwaliteitsborging gaat vooral om het vastleggen van bevindingen. Denk bijvoorbeeld aan kwaliteitsrondes in de bouw die kijken naar de eigenschappen en duurzaamheid van de gebruikte bouwmaterialen of de stevigheid van een constructie. Of aan het inspecteren van de apparaten, pijpleidingen en isolatiematerialen bij het construeren van een kerninstallatie. De vereiste maatregelen en kwaliteitsstandaarden leg je vast in een kwaliteitsprogramma. 

Kwaliteitsborging in de bouw

De bouw is een van de sectoren waarin kwaliteitsborging een enorm belangrijke rol speelt. Kwaliteitsborging in de bouw richt zich op het bewaken van de kwaliteit van ontwerp en uitvoering, en wel op een zodanig wijze dat het eindresultaat voldoet aan de voorschriften van de in 2019 aangenomen Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Een aantal bouwprojecten werkt momenteel als proef volgens de nieuwe bouwregelgeving uit de wet. 

Onder de Wet kwaliteitsborging toetst de gemeente bouwplannen vooraf en ziet ze toe op de uitvoering volgens de verleende vergunning. Partijen in de bouw dragen zelf zorg voor het voldoen aan de voorschriften op basis van een instrument voor kwaliteitsborging.

Waarom is kwaliteitsborging belangrijk?

Kwaliteitsborging is om verschillende redenen een belangrijk proces. Dit zijn de belangrijkste:

  • Een goede kwaliteitsborging zorgt ervoor dat risico’s eerder in beeld komen. Dit verhoogt de veiligheid en verkleint de kans op hoge faalkosten.
  • Door het toepassen van kwaliteitsborging maak je al in een vroeg stadium een goede afweging van de kwaliteitsrisico’s. Door die te delen met andere partijen (aannemers, onderaannemers, toezichthouders), toon je aan dat je nadenkt over een project en je eigen documentatie goed op orde hebt. 
  • Je creëert vertrouwen bij klanten en partners. Je laat namelijk zien dat je de wet- en regelgeving en je technische pappenheimers kent. Bovendien zorgt een goede kwaliteitsborging voor een stuk transparantie omdat je verwachtingen koppelt aan het vooraf communiceren over kwaliteitsonderwerpen. 
  • Je weet zeker dat je voldoet aan alle belangrijke wettelijke eisen voor de bouwkwaliteit. 

Hoe richt je het borgingsproces in?

Overzicht en inzicht zijn de twee belangrijkste pijlers onder kwaliteitsborging. Al je gegevens en bevindingen moeten makkelijk (en idealiter in realtime) vindbaar, traceerbaar en aanpasbaar zijn in een centrale datahub. Dit betekent tegenwoordig dat je volledig digitaal werkt. In plaats van dikke klappers vol papierwerk door te spitten, kunnen mensen op kantoor en op locatie alle ter zake doende informatie bekijken op hun desktop, laptop, smartphone of tablet. 

Dankzij een goed systeem voor document- en informatiemanagement weet je altijd waar je bestanden zijn, terwijl je dankzij de juiste labels en metadata makkelijk een quickscan van de inhoud maakt. Leg je goed vast wat je doet? Dan ga je uiteindelijk patronen binnen processen structureel herkennen, waardoor het makkelijker wordt om verbeteringen aan te brengen op punten waar het soms of vaak fout gaat. Tegelijkertijd identificeer je wat wel goed gaat en waar je dus op dezelfde voet kunt doorgaan.

Conclusie

Een goede kwaliteitsborging zorgt ervoor dat je doorlopend de kwaliteit van projecten, processen en werkzaamheden bewaakt. Daarnaast is het de beste manier om te voldoen aan de Wet kwaliteitsborging. 

Maar dat is niet alles. Een goede kwaliteitsborging zorgt vooral voor een eerlijk inzicht in en goed overzicht van je werkwijze door data te beheren in een centrale omgeving. Zo weet je snel wat er goed en minder goed gaat, maar geef je medewerkers en de verschillende partijen die bij een project betrokken zijn ook de handvatten om beter en makkelijker samen te werken. Aantoonbare kwaliteit leveren waar iedereen gelukkig van wordt: dat is waar je uiteindelijk naar streeft en wat je met een goed systeem en bouwsoftware voor kwaliteitsborging bereikt. 

Ga naar het volgende artikel: “Wat is de Wet Kwaliteitsborging?