Privacyverklaring

Onze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 8 november 2021 en is te downloaden via deze link.

Prostream is een product van Pro4all Cloud Services B.V.. Jouw privacy is voor Pro4all van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving op het gebied van privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dit betekent dat wij:

  • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonsgegevens verwerken, viadeze privacy- en cookieverklaring.
  • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onzedoeleinden.
  • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, mochttoestemming verplicht zijn.
  • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wijleggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
  • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouwpersoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.

AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Met de alsmaar verdergaande digitalisering en de groeiende bulk aan data in de wereld, wordt het beschermen van deze data nog belangrijker dan het al was.

Een betrouwbare informatievoorziening is noodzakelijk voor het goed functioneren van onze dienstverlening bij onze klanten en het goed functioneren van onze organisatie. Dit vereist derhalve een integrale aanpak en risicobewustzijn.

Het gaat hierbij niet alleen om de bescherming van informatie binnen Pro4all. Nog veel belangrijker, het gaat ook om het beschermen van de informatie van onze klanten. Pro4all heeft een informatiebeveiligingsbeleid geschreven. Dit beleid vormt het kader voor passende technische en organisatorische maatregelen, om zo de informatie van onze klanten en onze organisatie te beschermen en te waarborgen.

Welke maatregelen hebben wij getroffen?

Opslag

Alle gegevens die kritiek zijn, zoals bijvoorbeeld gevoelige bedrijfsactiviteiten van onze klanten en onze organisatie, zijn ondergebracht bij een streng beveiligde en gecertificeerde partij, het Azure platform van Microsoft. Dit om de absolute veiligheid van de klanten te garanderen. Daarnaast werken we samen met een extra partij voor het monitoren van de performance: Intercept. 

Versleuteling

Dit vindt plaats conform ‘best practices’ en zal derhalve continue aan verandering onderhevig zijn. Ten tijde van versie 1.2 betekent dit TLS 1.0, 1.1 en 1.2 met beperkte algoritmes

Welke normen

Naast de veilige opslag, niemand kan er bij je data komen, heeft Pro4all het beveiligingsbeleid compleet uitgewerkt. Dit is gebaseerd op de Code voor Informatiebeveiliging (NEN ISO 27001/27002), de ISO standaard voor informatiebeveiliging. We zijn ook bezig om dit ISO te certificeren.

Service Level Agreement

  • Uptime garantie: tijdens kantooruren 99%, buiten kantooruren 95%
  • E-mailsupport voor technische en functionele vragen
  • Telefonische support voor technische en functionele vragen gedurende kantoortijden (ma. – vr., 08:30-17:00 uur)
  • Alle vragen worden beantwoord op basis van ‘best effort’ binnen een termijn van maximaal twee dagen.