Joost Tijssen, de Borgermeester

“Behaal financiële winst door zelf op de bouw alles goed vast te leggen”

Prostream Quality is de kwaliteitscontrolemodule in Prostream die binnenkort geïntroduceerd wordt. De Borgermeester, een gecertificeerde kwaliteitsborger met een brede kennis op het gebied van bouwkunde, draait op dit moment een pilot met Prostream Quality om te kijken hoe borgers en bouwers erin samenwerken. Wij vroegen Joost Tijssen, commercieel manager bij de Borgermeester, hoe dat bevalt.

De Borgermeester werkte al met Snagstream. Inmiddels werkt de organisatie zo’n 6 maanden met Prostream en 3 maanden met de nieuwe module Prostream Quality. Prostream Quality is de opvolger van Snagstream: een programma dat al jaren door de markt wordt gewaardeerd op het gebied van vastlegging en kwaliteitscontrole. Het migreren van bestaande data in Snagstream naar Prostream verzorgt Pro4all. De overstap kan dus, bij wijze van spreken, van de ene op de andere dag worden gemaakt, met behoud van alle data.

Joost Tijssen van De Borgermeester.

Samenwerken in de WKB

De Borgermeester is opgericht met het oog op de nieuwe WKB-wetgeving, vertelt Joost. “We zagen deze wet al geruime tijd aankomen, dus toen hebben we ons personeel laten certificeren. Nu de wet eindelijk is ingevoerd, kunnen we vol van start.” Voor de kwaliteitsborging werken Joost en zijn collega’s samen met allerlei aannemers en bouwbedrijven. Om dat makkelijk en efficiënt te doen, maken ze gebruik van Prostream, dat de functionaliteiten van documentmanagement en een kwaliteitsborgingsysteem combineert. 

Alle documenten op een plek voor risicoanalyse

“Wij hebben een mappenstructuur ontwikkeld in Prostream en voegen daar een externe aannemer of opdrachtgever aan toe. Voor hen hebben we een specifieke map ‘verwachte documenten’ aangemaakt, waar ze de documenten kunnen aanleveren die wij nodig hebben voor het toezicht. Die documenten zijn het startpunt voor onze risicoanalyse. Wij zetten onze documenten vervolgens ook in die map, zodat de aannemer real time inzicht heeft in de voortgang van de borging en goed overzicht kan houden.”

Het onderscheidend vermogen van Prostream is wel echt dat die combinatie tussen toezicht en DMS er is.

Onderscheidend vermogen is toezicht en DMS in één

Het allerhandigst is het wanneer de aannemer ook met Prostream werkt, vertelt Joost. “Dan heb je helemaal makkelijk een een-tweetje. We kunnen partners natuurlijk niet dwingen om met Prostream te werken, maar het onderscheidend vermogen van Prostream is wel echt dat die combinatie tussen toezicht en DMS er is. Je kan ook wel een tool hebben die specifiek geënt is op de WKB, maar dan heb je weer geen koppeling met documentbeheer. Dit is een all-in pakket en dat is ideaal voor ons.” De Borgermeester draait ook rapportages uit Prostream. “Dat is een kwestie van een druk op de knop en je hebt een pdf, dat is ideaal. Ook alle informatie die door de aannemer is aangeleverd zit er in, dus dan heb je het hele plan van A tot Z geborgd in één rapportage. Als steeds meer partijen met Prosteam gaan werken, heb je geen verschillende eilandjes waar informatie staat, maar staat gewoon alles in één systeem.”

De werkwijze van de Borgermeester in Prostream

De grote meerwaarde van Prostream Quality is volgens Joost dat je alle interne documenten kunt toevoegen, zodat je niet hoeft te schakelen tussen twee systemen. “Dit is voor ons een combinatie van Snagstream en het beheren van documenten. Vanuit onze eigen mappenstructuur kunnen wij taken toewijzen, mensen opdrachten geven, stukken goedkeuren, enzovoort. Voor ons werkt dat heel erg prettig. Zeker als je Prostream in de keten gebruikt, is het heel makkelijk schakelen, en je kunt alles controleren. Heb ik de juiste stukken, is het de juiste versie? Binnen Snagstream was het soms nog wel eens zoeken of hetzelfde document ook wel in het DMS stond, nu weet je zeker dat je in het juiste document aan het werken bent. Het versiebeheer is echt een hele fijne toevoeging. Je kunt ook altijd zien wie wat wanneer heeft gedaan. Als er een discussie komt, kun je precies laten zien wat wanneer is vastgelegd.”

Als er een discussie komt, kun je precies laten zien wat wanneer is vastgelegd.

Tip voor de bouwer

Om de uitvoering van de WKB ook voor de aannemer makkelijker en voordeliger te maken, heeft Joost nog een goede tip. “Mijn tip voor aannemers om financiële winst te behalen, is om zelf op de bouw alles goed vast te leggen. Als je je eigen kwaliteitscontrole gaat doen en foto’s maakt op de juiste momenten, heb je al de helft gewonnen. Investeer tijd en geld in goede checklists zodat je direct alles zelf kunt vastleggen en aanleveren bij de kwaliteitsborger. Als je de toezichtmomenten niet zelf doet, ben je afhankelijk van de kwaliteitsborger die moet komen en dat kost gewoon heel veel extra tijd en dus geld. De toezichtmomenten en de dossiervorming zijn twee forse kostenposten die je relatief makkelijk kunt uitsluiten door het zelf te doen, bijvoorbeeld met een systeem zoals Prostream.”


Deze features gebruikt de Borgermeester

Ga naar "Formulieren"
Formulieren en checklists

Formulieren

Stel op basis van jouw behoeften formulieren en checklists samen. Dankzij de herbruikbare velden ben je in een handomdraai klaar.

Ga naar "Snags"
Snagging Icoon

Snags

Bij afwijkingen plaats je gemakkelijk een Snag op een tekening. Maak verschillende standaard template snags aan voor verschillende constateringen; is het een gebrek, verbetering of een verzoek om informatie? Jij bepaalt het.

Ga naar "Ondergronden"
Onderleggers icoon

Ondergronden

Ondergronden zijn tekeningen waarop je snags of formulieren kan plaatsen. Zo zijn die gekoppeld aan een fysieke locatie.

Ga naar "Software voor de wet kwaliteitsborging"

Software voor de wet kwaliteitsborging

Jaren was het onduidelijk; komt die Wet Kwaliteitsborging (WKB) er nu wel of niet? Maar de kogel is sinds enige tijd door de kerk. Vanaf 1 januari 2024 is de Wet Kwaliteitsborging van toepassing. De wet wordt stapsgewijs ingevoerd. Te beginnen bij de nieuwbouw van eenvoudige bouwwerken in de zogenaamde gevolgklasse 1, gevolgd door de […]