Wat is de BENG-norm?

Geschreven door:

Demi-Jo Smith, mei 16, 2024

Als bouwer heb je het begrip BENG vast wel eens voorbij horen komen. BENG staat voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen, een term die wordt gebruikt om te beschrijven hoe energiezuinig een gebouw is. Sinds 1 januari 2021 moeten alle nieuwe gebouwen voldoen aan de norm voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). De BENG-eisen vervangen de EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) die tot en met 2020 werd gehanteerd.

Wat houdt de BENG-norm in?

De BENG-norm gaat over de energieprestatie van nieuwe gebouwen in Nederland. Deze norm heeft als doel om de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren en de overgang naar duurzame energie te bevorderen. In de praktijk betekent dit dat je als bouwer net een stapje verder denkt. Je houdt bijvoorbeeld niet alleen rekening met goede isolatie en energiezuinige installaties, maar maakt ook gebruik van groene energie.

Wat zijn de BENG-indicatoren?

De BENG-norm is de overkoepelende term voor drie indicatoren: BENG 1, BENG 2 en BENG 3. BENG 1 geldt voor de buitenkant van het gebouw, de zogenaamde schil. De BENG 3- eis schrijft voor dat de energievraag van een gebouw zoveel mogelijk uit hernieuwbare energie moet bestaan. De resterende energiebehoefte moet zo efficiënt mogelijk worden opgewekt. Dit noemen we BENG 2. 

De exacte eisen verschillen per type gebouw en per gebruiksfunctie (wonen, kantoor, etc.). Je vindt de eisen terug in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving.

De BENG-indicatoren zijn vastgestelde prestatie-eisen die worden gebruikt om de energieprestatie van gebouwen te meten en te beoordelen.

De BENG-indicatoren zijn vastgestelde prestatie-eisen die worden gebruikt om de energieprestatie van gebouwen te meten en te beoordelen. Deze indicatoren omvatten onder andere de maximale energiebehoefte in kWh per vierkante meter per jaar, het maximale primaire fossiel energiegebruik in kWh per vierkante meter per jaar, en het minimale aandeel of percentage hernieuwbare energie in het totale energiegebruik.

Energiebehoefte

De energiebehoefte is de hoeveelheid energie die een gebouw nodig heeft voor verwarming en koeling, uitgedrukt in kWh per vierkante meter per jaar. Om de energiebehoeften te bepalen, worden de energiebehoeften voor verwarming en koeling bij elkaar opgeteld. Hierbij zijn ook bijvoorbeeld isolatie, ventilatie en de ligging van het gebouw van belang.

Primair fossiel energiegebruik

Dit is de hoeveelheid fossiele brandstoffen die nodig is voor verwarming, koeling, ventilatie, warm water en het gebruik van huishoudelijke apparaten en verlichting. Dit wordt uitgedrukt in kWh/m² per jaar. Wanneer er zonnepanelen of andere hernieuwbare energiebronnen in of op het gebouw aanwezig zijn, dan wordt de hieruit opgewekte energie van het primaire energiegebruik afgetrokken.

Aandeel hernieuwbare energie

Dit is het percentage van het totale energieverbruik dat afkomstig is van hernieuwbare bronnen, zoals zonne-energie of windenergie. Dit aandeel wordt berekend door de hoeveelheid hernieuwbare energie te delen door het totaal van hernieuwbare energie en fossiel energiegebruik.

Daarnaast is het met deze regelgeving nog belangrijker om het hele bouwproces nauwkeurig vast te leggen.

Implementatie en uitdagingen

De implementatie van de BENG-regelgeving kent de nodige uitdagingen. Die liggen niet alleen in het aanpassen van de bouwmethode en het ontwerp, maar ook in het vinden van de juiste balans tussen energie-efficiëntie en kosten. Daarnaast is het met deze regelgeving nog belangrijker om het hele bouwproces nauwkeurig vast te leggen. Alle gebruikte materialen en technieken kunnen tenslotte invloed hebben op het energiegebruik van het gebouw. En al die informatie heb je nodig om de BENG-indicatoren te kunnen berekenen. Specifieke bouwsoftware zoals Prostream helpt je met het verkrijgen van overzicht en inzicht. Zo helpt deze software je bij het optimaliseren van de energieprestaties van gebouwen en het voldoen aan de BENG-norm.

De nadruk ligt op het verminderen van de ecologische voetafdruk van gebouwen en het verminderen van schadelijke uitstoot

De invloed van BENG op duurzaam bouwen

De BENG-regelgeving heeft een flinke invloed op de toekomst van duurzaam bouwen, maar is eigenlijk een logisch vervolg op alle veranderingen in de regelgeving die zijn voortgevloeid uit het Klimaatakkoord. Duurzaam bouwen, met aandacht voor energie-efficiëntie, circulariteit en zaken als urban mining, is al langer een hot topic. De nadruk ligt op het verminderen van de ecologische voetafdruk van gebouwen en het verminderen van schadelijke uitstoot. Dit zal meer en meer leiden tot een verschuiving naar meer duurzame bouwmethoden en technologieën, met als uiteindelijke doel het creëren van gezondere, energiezuinige gebouwen en een duurzamere leefomgeving.