As-built dossier: samen naar probleemloos bouwen 

Geschreven door:

Demi-Jo Smith, januari 29, 2024

Je hebt de term in alle heisa rondom de WKB misschien wel voorbij horen komen: het as-built dossier. Ook wel het dossier bevoegd gezag. Weet jij wat het is, wat je ermee moet en wat het te maken heeft met de WKB? We vertellen je graag meer.

Wat is een as-built dossier?

Het as-built dossier is een andere naam voor het dossier bevoegd gezag en heeft betrekking op onder andere de constructieve veiligheid en brandveiligheid van een bouwwerk. Met dit dossier toon je als bouwer aan dat het bouwwerk voldoet aan alle eisen van het Bbl (Besluit bouwwerken leefomgeving), voorheen het bouwbesluit. In het dossier staat informatie over alle fases van het bouwproject. Het biedt een gedetailleerd inzicht in de uitvoering van het project, inclusief alle wijzigingen die tijdens de bouwfase zijn aangebracht. Bij het indienen van het as-built dossier wordt altijd tegelijk de verklaring van de kwaliteitsborger overlegd.

Waarom is het as-built dossier zo belangrijk?

Heel simpel, het is verplicht vanuit de WKB om aan te tonen dat het bouwwerk voldoet aan de eisen van het Bbl. Het borgen van de kwaliteit staat centraal en daarbij hoort dossiervorming. Als bouwer moet je aantoonbare kwaliteit leveren en die laat je zien met een as-built dossier. De WKB verplicht je als bouwer om het dossier, samen met de verklaring van de kwaliteitsborger, bij gereedmelding van de bouw te kunnen overleggen.

Het dossier beschrijft de werkelijk gerealiseerde toestand van het gebouw.

Voordelen van het as-built dossier, of dossier bevoegd gezag

In het as-built dossier staat alle relevante informatie over een bouwwerk. Het dossier heeft belangrijke verschillen ten opzichte van de bouwplannen en dat maakt het dossier zo waardevol. Het dossier beschrijft de werkelijk gerealiseerde toestand van het gebouw. Neem als voorbeeld een nieuwbouwproject. Met name in het hogere segment is hierbij vaak veel keuzevrijheid voor de koper. En dat betekent dat de opgeleverde woningen onderling sterk van elkaar kunnen afwijken. In het as-built dossier staat de uiteindelijke gerealiseerde woning, inclusief de aangepaste tekeningen en keuzes van de koper die afwijken van de oorspronkelijke plannen.

Waarom een as-built dossier tijdens de bouw?

Al tijdens de bouw zijn deze keuzes in het as-built plan digitaal beschikbaar voor de aannemer en eventuele onderaannemers. Dit bevordert een goede samenwerking tussen bouwpartners en voorkomt faalkosten. Met name bij het overgaan van de ene bouwfase naar de andere, is het bijzonder waardevol dat alle aanpassingen vastgelegd zijn. Zo kunnen partijen in de nieuwe bouwfase, of eventuele nieuwe partners in het bouwproces, makkelijk alle juiste en actuele informatie opzoeken.

Voordelen van een as-built dossier na de bouw

In het as-built dossier is alle opleverinformatie beschikbaar. Zo is de historie van elk bouwwerk altijd te raadplegen en is er een concreet dossier om op terug te vallen bij problemen in de garantiefase. Bij verkoop van de woning is exact duidelijk wat er wordt verkocht en hoe de woning technisch in elkaar zit. Het dossier is ook een perfect uitgangspunt voor toekomstige renovaties.

Het idee achter de WKB is dat het hele bouwproces goed wordt vastgelegd; van ontwerp tot oplevering.

Welke as-built dossiers zijn er?

Het idee achter de WKB is dat het hele bouwproces goed wordt vastgelegd; van ontwerp tot oplevering. Een gevolg hiervan is dus dossiervorming. Er zijn verschillende soorten dossiers. Voor de WKB gelden het consumentendossier (ook wel bekend als opleverdossier) en het dossier bevoegd gezag, ook wel bekend als as-built dossier. De onderdelen van het as-built dossier zijn het as-built plan en het as-built attest.

Consumentendossier

Het consumentendossier of opleverdossier wordt door de aannemer aan de opdrachtgever of consument overhandigd bij de oplevering van het bouwwerk. Dit dossier bestaat uit alle informatie over het bouwwerk, zoals tekeningen en berekeningen, gebruikte materialen, handleidingen en richtlijnen voor het onderhoud.

As-built plan

Het as-built plan is het plan van een bouwwerk na de beëindiging van de werken. Het bevat onder andere de plattegronden, doorsneden, gevelinformatie, de plannen voor sanitair, verwarming, riolering en ventilatie en de elektrische plannen. Het verschil tussen het ontwerpplan en het as-built plan is dat het de werkelijk gerealiseerde toestand beschrijft en niet het gebouw zoals het bij het ontwerp door de architect bedoeld was.

As-built attest

Het as-built attest geeft aan of, waar en in hoeverre het gebouw afwijkt van de plannen die werden goedgekeurd voor de bouwvergunning.

Voor een goed as-built dossier is het essentieel om direct vanaf het begin alles vast te leggen.

Hoe begin ik met een as-built dossier?

Voor een goed as-built dossier is het essentieel om direct vanaf het begin alles vast te leggen. Daarvoor is het dus belangrijk om goede communicatie te hebben tussen alle bouwpartners en een goed, stabiel en betrouwbaar samenwerkingsplatform of CDE (common data environment). Door samen te werken in een centrale omgeving, blijft alle informatie actueel en hebben alle bouwpartners inzicht in en overzicht over de laatste plannen. Kort gezegd ziet het proces er als volgt uit:

  • Stap 1: Zorg voor een samenwerkingsplatform;
  • Stap 2: Begin goed. Werk vanaf de voorbereiding van je project met as-built tekeningen en leg alles vast;
  • Stap 3: Monitor continu en leg elke wijziging direct vast in het platform;
  • Stap 4: Digitaliseer het proces, zodat het opbouwen van het dossier zo min mogelijk tijd en moeite kost. Doe je dat consequent en met behulp van een goed systeem, dan heb je bij oplevering met één druk op de knop de juiste informatie in het dossier zitten.

Is een as-built dossier te koppelen aan bouwsoftware?

Jazeker! Het gebruiken van bouwsoftware maakt het opbouwen van een as-built dossier makkelijker. Bovendien wil je niet al te zeer afhankelijk zijn van alleen de bevindingen van de kwaliteitsborger. Het is daarom essentieel dat je zelf alle informatie vastlegt en makkelijk kunt reproduceren. Een bouwsoftware, zoals Prostream, is hiervoor ideaal, want hiermee hou je je eigen bouwproces bij én heb je de perfecte input voor je as-built dossier. Een van de belangrijke pijlers van Prostream is dat het makkelijk te koppelen is met andere systemen. Daardoor wordt informatie delen tussen verschillende systemen makkelijker en voorkom je handmatig overzetten en dat er verschillende versies van een bestand naast elkaar gaan leven.