De belangrijkste KPI’s voor project management in de bouw

Geschreven door:

Stan Marks, maart 2, 2022

Projectmanagement in de bouw is uniek. Je hebt met enorm veel verschillende partijen te maken en met een zeer strakke deadline en budget. Om het project goed te laten verlopen, is het slim om een aantal kritieke prestatie-indicatoren – of lekker kort: KPI’s – in de gaten te houden.

In dit artikel leggen we uit hoe je dat doet.

Projectmanagement in de bouw

Projectmanagement is altijd een puzzel. Met verschillende partijen probeer je de eindstreep te halen. Binnen budget én met het beste resultaat. Maar elke branche heeft zo zijn eigen unieke uitdagingen. Ook de bouw. 

De bouwsector kampt momenteel met een flink personeelstekort, materiaal is schaars en er zijn steeds meer milieuzaken om rekening mee te houden. Bovendien vindt er nogal wat versnippering plaats: als projectmanager in de bouw heb je met heel veel verschillende onderaannemers te maken, die op hun beurt weer partijen en specialisten inschakelen. Dat maakt communicatie en kwaliteitsborging extra lastig

Bovendien zijn de marges klein. Faalkosten snijden direct in de winst, waardoor de druk hoog is. Om succesvol te zijn in de bouw, moet projectmanagement dan ook zo vlekkeloos mogelijk verlopen. Goede bouw software helpt daarbij.

Lees ook: Zo maak je van projectmanagement in de bouw een succes

Project management in de bouw
Hoe hou je overzicht op alle lopende projecten?

De drie fases van projectmanagement in de bouw

Geen twee projecten in de bouw zijn hetzelfde. Toch kenmerkt projectmanagement in de bouw zich door drie fases die altijd terugkomen: de ontwerpfase, uitvoeringsfase en beoordelingsfase. In dit artikel richten we ons enkel op de uitvoerende fase.

KPI’s bij projectmanagement in de bouw

Met KPI’s maak je specifieke resultaten meetbaar. We delen de KPI’s die bij de uitvoerende fase van projectmanagement in de bouw van belang zijn. Daarbij delen we onze tips om ze tot een succes te maken.


KPI 1) Budget projectmanagement

Bouwprojecten werken (tegenwoordig) met kleine marges. Wanneer er onvoorziene kosten bijkomen, snijd je direct in de winst. En bij veel tegenslagen kan een project zelfs verliesmakend worden, terwijl je contractueel verplicht blijft het af te ronden. Bij projectmanagement in de bouw is het daarom extra belangrijk om het budget in de gaten te houden. 

Protip: Dat doe je door alle uitgaven strak te monitoren in één centraal digitaal systeem. Zo ontstaat een overzicht van checks en balances en zie je zelfs het kleinste kostenpotje niet over het hoofd.

Dat geeft meteen gelegenheid om complimenten uit te delen.


KPI 2) Deadline van het project

Particulieren kopen een woning binnen een project. Of een bedrijf geeft de opdracht een gebouw te realiseren. Wat de situatie ook is, als uitvoerder stel je een deadline wanneer je het project oplevert. Daarbij is contractueel afgesproken hoeveel uitlooptijd je hebt. Ga je eroverheen? Dan krijg je met flinke boetes te maken. 

Als projectmanager is het van belang om goed in de gaten te houden of de deadline haalbaar blijft en bij te sturen waar nodig. Maar in de bouw werk je met zoveel partijen dat je het overzicht snel kwijtraakt. Hoe doe je dat dan? 

Protip: Plan checkmomenten in. Niet alleen om te kijken wat er nog moet gebeuren en of het project wel op schema loopt, maar ook om te zien wat er juist goed gaat. Dat geeft meteen gelegenheid om complimenten uit te delen.


KPI 3) Kwaliteit

Kwaliteit is een breed begrip binnen projectmanagement in de bouw. Een manier om het meetbaar te maken, is door het aantal fouten en de bijbehorende oplossingen in kaart te brengen. 

Protip: Als projectmanager in de bouw is het waardevol om kwaliteit goed te documenteren. Ook na oplevering. Naar mate de projecten volgen, zul je dan namelijk patronen herkennen. Dat er bijvoorbeeld steeds problemen zijn met de ramen die gezet worden door een bepaalde onderaannemer bijvoorbeeld. Dan weet je dat je daar iets mee moet.

Protip: De Wet Kwaliteitsborging (Wkb) is aanstaande, die het verplicht stelt om kwaliteitsborging te documenteren. Als bouwbedrijf ben je daarmee juridisch aansprakelijk. Wacht niet met het implementeren van je kwaliteitsborging. Beter om het nu al op orde te hebben dan straks achter de feiten aan te lopen.

Lees ook: Wat is kwaliteitsborging en hoe vind je de juiste software?


KPI 4) Bewijs

Binnen een project is het belangrijk om aan te kunnen tonen wie wat gedaan heeft. Zeker met zoveel verschillende partijen. 

Protip: Zorg daarom voor een bewijs van oplevering voor elk onderdeel, bijvoorbeeld met een handtekening en fotobewijs. Als bouwbedrijf verklein je daarmee de faalkosten, doordat je direct van problemen of gebreken op de hoogte bent. Voor de opdrachtgever(s) is dit ook prettig. Ze hebben dan een overzicht van wat ze precies gekocht hebben.

Volg een vaste checklist om zeker te weten dat je niets vergeet.


KPI 5) Veiligheid

Veilig werken is enorm belangrijk in de bouw. Als bouwvakker draag je bescherming voor je hoofd, handen, voeten, oren, ogen en luchtwegen. Werken op hoogte doe je alleen aangelijnd en je werkt alleen met degelijke apparatuur waarvan je weet hoe je ermee omgaat. 

Protip: Controleren op certificaten (VGA en VGM) is een goede manier om dit meetbaar te maken. Zo weet je zeker dat iedereen op de bouwplaats de juiste papieren op zak heeft en dus de juiste kennis van veilig werken heeft. 

Protip: Daarnaast is het een goed idee om werkplekinspecties te standaardiseren. Volg een vaste checklist (bijvoorbeeld met behulp van een digitale tool) om zeker te weten dat je niets vergeet.


KPI 6) Overzicht in projectmanagement

Overzicht, je hebt het of je hebt het niet. Hoe kun je dat nou meetbaar maken? 

Protip: Dat doe je door de verschillende processen op te delen in losse taken en de status per taak en per onderaannemer inzichtelijk te maken. Maak bijvoorbeeld een dashboard waarin je in één oogopslag ziet of alle planningen gehaald worden en welke taken er voor jou en je collega’s klaar staan. 

Protip: Een andere manier om overzicht te houden is door je bestanden slim te bewaren. Door in één online bestand samen te werken, historische versies inzichtelijk te maken en (met behulp van een QR-code) zeker te weten dat je de laatste versie voor je neus hebt.

Lees ook deze 5 tips voor documentbeheer in de bouw.