Waarom een bouwplaatsmanager onmisbaar is in de bouw

Geschreven door:

Stan Marks, oktober 19, 2021

Werkvoorbereiders, uitvoerders, projectleiders en projectmanagers zijn al jarenlang bekende functienamen in de bouw. Maar tegenwoordig zie je op grote projecten ook steeds vaker de functie van bouwplaatsmanager

Wat doet een bouwplaatsmanager precies? En waarom is deze functie zo belangrijk? Wat zijn de eigenschappen van een goede bouwplaatsmanager? En wat heb je nodig in deze functie om overzicht te houden over de vele, vaak pittige taken? In dit artikel geven we antwoord op deze vragen over de bouwplaatsmanager.

Wat doet een bouwplaatsmanager?

Een bouwplaatsmanager heeft de leiding over een groot, vaak complex bouwproject en is de spin in het web van het project, voert bovendien veel taken uit waarbij overzicht, structuur en daadkracht onmisbaar zijn. De hoofdverantwoordelijkheid van de bouwplaatsmanager is om ervoor te zorgen dat het project op tijd af is, dat het opgeleverde werk voldoet aan de kwaliteitseisen en uiteraard dat de kosten binnen het gestelde budget blijven. 

Dat klinkt misschien simpel, maar het is makkelijker gezegd dan gedaan. Je stuurt als bouwplaatsmanager een grote groep mensen aan, die je op een constructieve manier moet motiveren. Naast je collega’s heb je met veel andere partijen te maken: opdrachtgevers, onderaannemers, leveranciers en nog veel meer. Dan is overzicht houden zo makkelijk nog niet.

In de bouwwereld is het einde van de groei van digitaal werken nog lang niet in zicht.

Digitaal werken in de bouw

Een bouwplaatsmanager moet goed met mensen om kunnen gaan, maar ook met technische zaken als software. In bouwprojecten speelt bouw software namelijk een steeds belangrijkere rol. In de bouwwereld is het einde van de groei van digitaal werken nog lang niet in zicht. De bouwplaatsmanager moet goed uit de voeten kunnen met digitale informatie op basis van bijvoorbeeld 3D-modellen en andere digitale simulaties. Ook moet de bouwplaatsmanager goed overweg kunnen met digitale plannings- en projecttools

Hoe vind je een goede bouwplaatsmanager?

Bouwplaatsmanager is een uitdagende functie, waarvoor je stevig in je schoenen moet staan. Maar wat zijn nu precies de eigenschappen die iemand tot een goede bouwplaatsmanager maken? De belangrijkste en meest gevraagde kwaliteiten kun je opdelen in drie categorieën:

  • Leidinggevende capaciteiten: je stuurt als bouwplaatsmanager een grote groep mensen aan, met uiteenlopende belangen. Om dit elke dag opnieuw in goede banen te leiden heb je natuurlijk overwicht nodig en zijn leiderschapskwaliteiten essentieel.
  • Organisatievermogen: als bouwplaatsmanager moet je ook goed organiseren en planmatig en gestructureerd werken. Je moet de hoofd- en bijzaken goed van elkaar kunnen scheiden en mag jezelf niet verliezen in de details. Ook betekent het dat je goed moet kunnen delegeren. Als bouwplaatsmanager plan en organiseer je alle werkzaamheden. Ook zorg jij dagelijks voor afstemming met betrokken partijen.
  • Communicatieve vaardigheden: een bouwplaatsmanager staat aan het hoofd van vergaderingen, teambijeenkomsten en andere overlegsituaties. Met sterke communicatieve vaardigheden houd je deze vergaderingen kort en efficiënt. Tegelijkertijd zorg je ervoor dat voor iedereen duidelijk is wat er verwacht wordt. Een bouwplaatsmanager communiceert duidelijk en met overtuiging. Als bouwplaatsmanager heb je ook een luisterend oor voor alle medewerkers. Het is belangrijk dat zij weten dat er naar hen geluisterd wordt, bijvoorbeeld als er knelpunten zijn.

Goed bouwplaatsmanagement leidt tot minder risico’s, minder faalkosten en minder stress bij alle uitvoerenden.

Waarom is de bouwplaatsmanager zo belangrijk?

De bouwplaatsmanager is zoals gezegd als leidinggevende de spin in het web van een bouwproject. Dat dit een grote verantwoordelijkheid is, zal niemand tegenspreken. Bij grote projecten kosten vertragingen al snel miljoenen euro’s. Goed bouwplaatsmanagement leidt tot minder risico’s, minder faalkosten en minder stress bij alle uitvoerenden. Anders gezegd: een goede bouwplaatsmanager, die een groot en complex project op tijd en binnen de kwaliteitsnormen oplevert, is goud waard. 

De uitdagingen waar de bouwplaatsmanager bij kan helpen

Doordat bouwprojecten gemiddeld steeds groter en complexer worden, kom je als bouwplaatsmanager voor nogal wat uitdagingen te staan. De volgende uitdagingen kan je als bouwplaatsmanager verwachten:

De bouw wordt steeds complexer

Gebouwen bevatten steeds meer (computer)techniek. Ook zijn in de loop van de jaren de eisen aan bouwprojecten uitgebreider en strenger geworden. Daardoor werken tegenwoordig steeds meer betrokken partijen aan één project. Daarnaast moet de bouwplaatsmanager affiniteit hebben met ICT, gezien de steeds groter wordende rol van ICT-toepassingen in bouwprojecten. Denk maar aan software voor 3D-modellering, projectbewaking, orderverwerking en de financiële administratie.

Bouwprojecten staat onder hoge tijdsdruk

Elke vertraging kost geld, maar ook door het tekort aan woningen staat er steeds meer tijdsdruk op de oplevering van bouwprojecten.

De bouw wordt steeds internationaler

Het aantal buitenlandse arbeidskrachten in de bouw neemt al jaren sterk toe. In 2017 waren er zo’n 40.000 vaklieden uit het buitenland in Nederland aan het werk. In 2019 waren dat er al 49.000. Er wordt een nog grotere toename verwacht van buitenlandse bouwvakkers. Deze bouwvakkers zijn ook uit steeds meer verschillende landen afkomstig. Door de diverse talen en culturen op de bouwplaats wordt efficiënte communicatie voor de bouwplaatsmanager een nog grotere uitdaging. Efficiënte communicatie is niet alleen noodzakelijk voor een optimale samenwerking, maar ook voor het bewaken van de veiligheid op de bouwplaats.

De bouw moet meer rekening houden met duurzaamheid

Een van de meest besproken onderwerpen van de laatste jaren in de bouwwereld is verduurzaming. Ook dit brengt extra taken en verantwoordelijkheden met zich mee voor de bouwplaatsmanager. De bouwplaatsmanager bewaakt de eisen op het gebied van duurzaamheid, zoals die te vinden zijn in het bouwbesluit. Daarnaast kan de bouwplaatsmanager te maken krijgen met extra controles, bijvoorbeeld van instanties die toezien op het naleven van het bouwbesluit en andere wet- en regelgeving op het gebied van milieu en duurzaamheid.

Gelukkig staat de bouwplaatsmanager er niet helemaal alleen voor. Vaak krijgt de bouwplaatsmanager ondersteuning van een administratief medewerker of assistent-bouwplaatsmanager. 

Welke digitale hulpmiddelen zijn er voor de bouwplaatsmanager?

Ook zijn er handige ICT-tools die het werk van de bouwplaatsmanager eenvoudiger maken. Daarnaast is de juiste software, zoals een Document Management Systeem, tegenwoordig simpelweg onmisbaar in de bouw. 

Betere projectadministratie met een Document Management Systeem

Kortom, door alle uitdagingen zou je bijna denken dat een bouwplaatsmanager een soort superheld moet zijn. Dat is natuurlijk wat overdreven, maar dat een bouwplaatsmanager een pittige functie heeft met veel verantwoordelijkheid, is zeker waar.  

De bouwplaatsmanager neemt veel beslissingen. Dat gaat beter en sneller op basis van een complete, betrouwbare en overzichtelijke projectadministratie. Met de juiste software, zoals een Document Management Systeem, heeft de bouwplaatsmanager onder andere:

  • meer grip op alle processen binnen het project, van administratie tot realisatie;
  • betrouwbare en snelle toegang tot relevante data, liefst uit één database;
  • op elk moment een actueel inzicht in hoe het project ervoor staat;
  • meer mogelijkheden om faalkosten te verlagen, bijvoorbeeld door processen vast te leggen in workflows.

    Lees ook deze 5 tips voor documentbeheer in de bouw.