Waarom heb ik software nodig voor de Wet Kwaliteitsborging?

Geschreven door:

Stan Marks, mei 11, 2022

Op 26 januari 2023 liet Minister de Jonge de Tweede Kamer weten dat hij denkt dat het verstandiger is om de Omgevingswet pas op 1 januari 2024 in te laten gaan. Op die manier hebben gemeenten en het bedrijfsleven nog genoeg tijd om zich voor te bereiden op deze ingrijpende wet.

Een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB). Die moet vooral meer werk maken van kwaliteitsbewaking in de bouw door het inschakelen van onafhankelijke kwaliteitsborgers. De nieuwe wet brengt een hoop potentiële uitdagingen met zich mee voor projectleiders, professionals die het toch al enorm druk hebben met het stroomlijnen van informatie, grip houden op projecten en coördineren van teams en externe partijen. 

De klant kan de aannemer dwingen om gebreken te herstellen.

Toch hoeft de moderne projectleider zeker niet te wanhopen. Met goede bouwsoftware is het prima mogelijk om optimale controle te houden over je bouwproject en de nieuwe wetgeving te zien als een kans voor kwaliteitsoptimalisatie in plaats van als een complicerende factor. Wij vertellen je waarom goede software onmisbaar is voor het voldoen aan de regels en eisen die de Wet Kwaliteitsborging stelt.

Op deze pagina lees je alles over kwaliteit borgen.

Wat houdt de Wet kwaliteitsborging in?

Bewoners en gebruikers stellen hoge eisen aan hedendaagse gebouwen. Vanuit het oogpunt van milieu en kosten zijn een goede isolatie en laag energieverbruik bijvoorbeeld steeds belangrijker. Maar ook een goede brandveiligheid en solide constructie moeten vanzelfsprekendheden zijn. Het idee achter de Wet kwaliteitsborging? Meer toezicht en controle in de bouw, zodat bouwers zich consequent aan geldende kwaliteitseisen houden.

De wet steunt vooral op een vijftal belangrijke veranderingen:

  • Een aannemer moet een onafhankelijke kwaliteitsborger inhuren. Die controleert voortaan of een gebouw voldoet aan alle technische eisen die de wet stelt. Dat doet de kwaliteitsborger zowel in de ontwerpfase als op de bouwplaats.
  • De aannemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gevolgen van gebreken die hij zelf heeft veroorzaakt. De klant kan de aannemer dwingen om gebreken te herstellen. 
  • De aannemer moet de klant laten weten of hij zich heeft laten verzekeren tegen een eventueel faillissement en het risico op schade of gebreken.
  • Klanten kunnen, net als in de huidige situatie, 5 procent van het bouwbedrag (de aanneemsom) parkeren bij de notaris. Nu gaat dit bedrag automatisch naar de aannemer als het gebouw klaar is. Vanaf 1 juli 2021 keert de notaris het geld pas uit aan de aannemer wanneer de klant aangeeft dat alle gebreken zijn verholpen.
  • Signaleert de kwaliteitsborger of gemeente een probleem? Dan kan de gemeente de bouw stilleggen.

Extra uitdagingen

De WKB brengt extra administratieve lasten en uitdagingen met zich mee voor aannemers en projectleiders in de bouw. Zo moeten ze niet alleen alle kwaliteitsaspecten vooraf vastleggen in een bouwplan, maar ook in alle fasen van het bouwproces aan de kwaliteitsborger aantoonbaar maken dat ze de kwaliteitsdoelen daadwerkelijk halen. 

Dat betekent veel extra werk op het gebied van vastleggen en documenteren. Je kunt natuurlijk overal foto’s van maken, die vervolgens wegzetten in diverse mappen en de plaatjes naar de kwaliteitsborger sturen. Maar dat is een behoorlijk arbeidsintensief proces. En als projectleider in de bouw heb je al zo weinig tijd… Bovendien is het maken en handmatig invoeren, opslaan en versturen van honderden foto’s geen waterdicht proces. Een foto vergeten te plaatsen? Een afbeelding die per ongeluk terechtkomt in de verkeerde map? Een half uur zoeken naar een foto die je een paar weken of maanden terug hebt geüpload? Zulke foutjes en complicaties liggen bij een manueel documentatieproces altijd op de loer als je bijvoorbeeld Whatsapp en e-mail gebruikt.. 

Door te werken vanuit een centraal platform, hoef je foto’s en notificaties niet meer handmatig naar de kwaliteitsborder te sturen.

Makkelijker voldoen aan de Wet Kwaliteitsborging met software en een centrale informatie-omgeving

Gelukkig kan het tegenwoordig allemaal een stuk efficiënter en makkelijker. Door goede software en een centraal informatie- en communicatieplatform te gebruiken, voldoe je makkelijker aan de eisen die de Wet Kwaliteitsborging aan aannemers en bouwbedrijven stelt. 

Door te werken in en vanuit een centraal platform en common data environment (CDE), zoals een document management systeem (DMS), hoef je nieuwe documenten, versies van bestanden, foto’s of notificaties niet meer handmatig naar de kwaliteitsborger te sturen. In plaats daarvan geef je hem toegang tot je informatieomgeving. Het grote voordeel van die werkwijze? De kwaliteitsborger heeft gelijk inzicht in de context van het bouwproject. Bovendien kan hij zelf in het systeem kijken als het hem uitkomt. Dat scheelt echt héél veel gedoe én tijd. Minder telefoontjes, e-mails, en misverstanden en beter gestroomlijnde workflows zijn het resultaat. 

Handige functionaliteiten als up- en downloadlogs laten bovendien precies zien wanneer je welke foto’s en documenten in het systeem hebt gezet en wanneer de kwaliteitsborger documenten heeft geraadpleegd. Zo ontstaat een handig en compleet overzicht van de volledige correspondentie- en verzendgeschiedenis.

Andere voordelen van het werken met goede software en een centraal informatieplatform zijn:

  • Je houdt het overzicht over alle specificaties van het bouwproces. Denk aan technische details, geometrische informatie en alle afgeronde klussen en ‘to-do-onderdelen’ van het project. Dankzij dit overzicht rapporteer je sneller en makkelijker aan de kwaliteitsborger.
  • Je benoemt probleemloos en in de juiste volgorde de verschillende stappen van een proces, inclusief alle notificaties en controlestappen. De projectleider weet dus altijd of een taak op groen of rood staat. 
  • Je verstuurt makkelijk en veilig grote bestanden. Niet onbelangrijk, aangezien je in de bouw vaak werkt met documenten (CAD-tekeningen, BIM-modellen) die heel wat MB’s opslokken.
  • Moderne samenwerkings- en communicatieplatformen bieden vaak uitgebreide mogelijkheden voor het in realtime synchroniseren van data. Zo kan de projectleider altijd aan de slag met de juiste documenten en belangrijkste taken. Ook de kwaliteitsborger kan meekijken en checken of je de belangrijkste kwaliteitsdoelen haalt.
  • Een goed samenwerkingsplatform is prima te integreren met de rest van jouw applicaties en systemen, maar ook met de oplossingen die de andere partijen gebruiken die bij een bouwproject zijn betrokken. Projectleiders hebben dus niet meer te maken met een wildgroei aan digitale tools die langs elkaar heen werken.

Goed voorbereid op de Wet Kwaliteitsborging met de juiste software

Met de juiste bouw software en een goede common data environment treed je de Wet kwaliteitsborging goed voorbereid en vol vertrouwen tegemoet. Je beschikt over alle hulpmiddelen en documentatie die je nodig hebt om een goed dossier op te bouwen voor de kwaliteitsborger. De juiste documenten, foto’s en checklists zijn altijd binnen handbereik. Zo wordt de WKB geen hindernis, maar een waardevol instrument dat doet waarvoor het bedoeld is: een optimaal kwaliteitsniveau in de bouw garanderen.