VEBIDAK

“De bouw kan tijdwinst goed gebruiken”

“Bedrijven die (zwaar) digitaliseren, maken meer kans op omzetgroei,” dat schrijven economen van de Rabobank in een recent gepubliceerde studie. Logischerwijs zijn er veel bedrijven die daarom zoveel mogelijk processen van het papier naar een scherm brengen, maar toch geldt dat niet voor iedereen. In hetzelfde onderzoek stellen ze dat de bouw daarin nog wat achterloopt. Dat VEBIDAK geen deel uitmaakt van de partijen die het daar wat lastiger mee hebben, blijkt uit hun efficiënte werkwijze. Om daar meer over te weten te komen, gingen wij in gesprek met André van den Engel, die de rol van adjunct-directeur en hoofd Technische Zaken vervult bij de branchevereniging.

VEBIDAK – even voorstellen

“VEBIDAK is de brancheorganisatie van bitumineuze- en kunststof- dakbedekkingsbedrijven, waar op het moment van schrijven zo’n 170 bedrijven in Nederland lid van zijn,” begint Van den Engel. “We focussen daarbij vooral op het ondernemerschap van de leden, maar ook op opdrachtgevers zoals VvE’s, woningcorporaties en particulieren behoren tot het werkveld. Naast dat VEBIDAK een boel zaken op papier ondersteunt, hebben we ook een technische adviesafdeling die inspecties uitvoert voor zowel de lidbedrijven en hun opdrachtgevers.”

En dan hebben we het nog niet eens over de tijdwinst die het oplevert.

Inspecteren kun je leren

Van den Engel vervolgt: “Die technische adviesafdeling bestaat uit een aantal adviseurs en een inspecteur die dakinspecties doen, op met name platte daken. Daarvoor hebben we veel spullen nodig, materieel om insnijdingen te maken, om vochtmetingen te doen en veilig te kunnen werken. Het inspecteren gebeurde vervolgens met een papiertje en een pen en dat werd dan uitgewerkt om er uiteindelijk een rapportage van te maken. Vandaar dat er een behoefte ontstond naar een systeem om digitaal mee te inspecteren en te rapporteren. Dat digitaal rapporteren deden we overigens al, dus we komen niet van heel ver, maar dat digitaal inspecteren was echt belangrijk omdat we merkten dat steeds meer opdrachtgevers dat zelf ook al deden. Logisch ook, want op die manier kun je heel gemakkelijk gegevens met elkaar uitwisselen. En dan hebben we het nog niet eens over de tijdwinst die het oplevert. Zo zijn we bij Snagstream (een van de voorlopers van Prostream) van Pro4all terecht gekomen.

Tijdwinst met Pro4all op maat

We waren dus op zoek naar een partij die ons kon helpen bij het digitaal inspecteren en Pro4all kon daarin écht maatwerk leveren, legt Van den Engel uit. “Uiteraard is dat in gezamenlijk overleg gegaan, we hadden een aantal wensen over rapportagevormen die we erin wilden hebben en dat was snel gelukt. Het is daarnaast ook goed dat we daar aan kunnen blijven werken, onze contactpersonen helpen daar goed bij.”

Nog even over die tijdwinst

Naast het maatwerk dat Pro4all levert is Van den Engel te spreken over de tijd die Snagstream het bedrijf in het dagelijks leven bespaart. Daarover vertelt hij: “Dat zit ‘m er al in dat je met je iPad op het dak teksten in vooraf bedachte velden kan invoeren en dat je daar foto’s in kan zetten. Door de tekstblokken die al standaard in het Snagstream-programma verwerkt zitten, kun je door minimale aanpassingen al een rapportage maken. Daarnaast kun je, vóórdat je naar een dak gaat, al een deel van je rapportage invullen, zoals bijvoorbeeld de gebouwgegevens. Dat is al ruim vooraf bekend. Daarna hoef je dus alleen nog maar de inspectie uit te voeren en heb je alle gegevens bij elkaar. De doorlooptijd van rapporten is daarmee korter geworden. Het is zeker niet zo dat we allemaal halve dagen zijn gaan werken, maar door efficiënt te werken op het ene vlak, hebben we meer tijd voor activiteiten op het andere vlak.”

Daarnaast is het ook weer mooier weer en met mooi weer kun je daken maken.

De bouw, en dus ook VEBIDAK, kan tijdwinst goed gebruiken

Dat die tijdwinst heel belangrijk is, beaamt Van den Engel dan ook: “Dat heeft met veel factoren te maken, zoals de veranderende en toegenomen vraag. We hebben te maken met prijzen van materialen die stijgen, schaarste, het tekort aan mensen, veel vraag van opdrachtgevers. Dat laatste heeft te maken met uitgesteld werk, door bijvoorbeeld corona-gerelateerde zaken, waardoor er nu toch een inhaalslag wordt geslagen. Daarnaast is de Wet Kwaliteitsborging in zicht, wat bijdraagt aan het kwaliteitsdenken en de controle van uitgevoerd werk. Dat maakt dat we eigenlijk altijd druk zijn en we de tijd goed kunnen gebruiken.”

Bouwen in de toekomst

“Daarom denk ik dat de rol van bouw software in de toekomst alleen maar toe gaat nemen. Denk bijvoorbeeld aan BIM waarin je allemaal partijen aan elkaar kunt koppelen, maar de rol van technologie op zich. Digitalisering hangt zo erg samen met bouwkwaliteit, dat het voor mij logisch is dat dat alleen maar meer gaat worden en dat de hele (bouw)branche daar in mee moet gaan.”